Barnomsorg

Har du barn mellan 1-5 år? Har du väntat länge på kö? Letar du efter trygghet och omsorg till ditt barn?

 

Vi kan hjälpa dig att ta hand om ditt barn!

Trygghet, omsorg, kärlek och säkerhet hittar du hos oss på Maria Dagmamma!

Tveka inte, anmäl ditt barn!

 

Ett helt unikt och professionellt pedagogisk verksamhet med en bra hemmamiljö vistelse och spännande utforskningsdagar. Vi har utbildade pedagoger som tar hand om ditt barn. Barnen delas i mindre grupper med kreativ lärande och själv initiativtagande. Tillsammans skapar vi olika aktiviteter och arbetar med olika spännande teman. Barnen är delaktiga i olika vardagsaktiviteter med mycket utevistelse för att följa de årstiderna med lek och rörelse. De träffar andra dagmammor regelbundet, vilket gör att barnen får möjlighet att möta andra barn i större grupper.

Maria dagmamma bedrivas i enlighet, mål och riktlinjer som ställs av skollagen och skolförordning.

 

Hur kommer vi att arbeta med barnen?

I hemmiljö kommer vi att bjuda på nyttig hemlagad mat och servera frukost, lunch och mellanmål. Barnen får vistas i små grupper och träffa samma barnskötare varje dag för att skapa kontinuitet och trygghet för barnen i deras utveckling. Barnskötaren kommer att ha en bra relation till barnen. En viktig del i språkarbetet är samtal och dialog med det enskilda barnet där deras ordförråd utvecklas. Våra dagsaktiviteter går ut på att fylla dagen med lek och skoj, allt för att utveckla våra barn i en positiv inriktning.

 

Dessutom kommer barnen att leka, sjunga, läsa sagor och pyssla med olika leksaker. Stort utrymme finns för att stimulera skapande och kommunikation med hjälp av uttrycksformer inom bild, sång och musik.

 

Mycket rörelse för barn är också bra för att främja barns utveckling och lärande. Barnens intresse skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stärkas.

Verksamheten skall vara trygg och lärorik för alla barn som är närvarande. Maria dagmamma skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska bedrivas för att barnen ska utvecklas mot kunskapsmålen och kompetens.