Info

Viktig information till föräldrar.

 

Avgift

Vi erbjuder gratis taxa.

Vikarie

Vid sjukdom barnskötare eller ledighet finns reserv vikarier.

Vid sjukdomsfall av barn

Vi ber föräldrarna att inte ta barnen till daghem vid sjukdom eller om barnen har feber och eventuellt kräks, det är till föräldrarnas bästa att barnen stanna hemma.

Kläder

Vi ber föräldrarna att skicka med barnen extra kläder och eventuellt regnkläder för akuta fall.

Utvecklingssamtal

utvecklingssamtal skickas enligt överenskommelse med föräldrarna två gånger om året. Vid behov kan fler utvecklingssamtal bokas.

Läroplanen

Vi följer skolverket läroplanen. Du hittar läroplanen på Skolverkets hemsida.

Vill du veta mer om privata familjedaghem hittar du bra information hos http://www.privatafamiljedaghem.se/.

Partner

www.mariaforskola.se

 

Klagomålshantering

Har du invändningar eller klagomål så följ länken här  dokument för klagomålshantering.