Om Oss

Om oss

Med tanke på brist på förskoleplatser och den ökade arbetslösheten, har vi starta en pedagogisk verksamhet som heter Maria Dagmamma som består av 7 barnskötare och 35 barn.

Maria dagmamma bedrivs i lägenheter, vilket innebär att varje barnskötare tar hand om 5 barn i sin egen lägenhet.

Genom att barnen får vistas i hemmiljö får de på så sätt uppleva vardagssysslor på ett roligt sätt. Vårt hemmadagis erbjuder barnomsorgen i trivsam hemmiljö för barnen.

Barnen är delaktiga i olika vardagsaktiviteter med mycket utevistelse och följa de årstiderna med lek och rörelse. De träffar olika dagmammor regelbundet, vilket gör att barnen får möjlighet att träffa andra barn i större grupper. Vi kommer att ge barnen ord och begrepp för vardagliga situationer.

En viktig del i språkarbetet är samtal och dialog med varje enskild barn på så sätt utvecklas deras ordförråd bättre. Våra dagsaktiviteter går ut på att fylla dagen med lek och skoj, allt för att utveckla barnen i en positiv inriktning.

I hemmiljö kommer vi att bjuda på nyttig hemlagad mat och serverar frukost, lunch och mellanmål. Barnen får vistas i små grupper och träffa samma barnskötare varje dag för att skapa kontinuitet och trygghet för barnen i deras utveckling. Barnskötaren följer med den lilla gruppen länge då får barnen en djupare relation till varandra.

Vårt mål

Maria dagmamma skall sträva efter att varje barn

  • Skall ha lust att leka och lära
  • Skall utveckla sin nyfikenhet, samt att medverka att delta i allt
  • Skall lära sig att visa respekt för vuxna och andra barn med annan kultur och bakgrund
  • Barnen ska kunna skilja på de olika sinnen det vill säga: syn, hörsel, lukt, smak och känsel
  • Barnen ska utveckla förmågan att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar
  • Barnen skall också kunna fungera både enskilt och i grupp och kunna förstå deras rättigheter och skyldigheter
  • Barnen skall kunna klara av konflikter
  • Barnen skall kunna skilja på färger och figurer, dessutom skall de kunna alfabetet och siffror till och med namn på veckodagar
  • Barnen skall kunna utveckla sin förmåga att bygga, tänka, skapa och koncentrera sig med hjälp av material
  • Utvecklar sin förmåga att kunna använda matematik i meningsfulla sammanhang

Obs! GRATIS KÖRNING för ditt barn (vid lång sträcka) & gratis taxa!